Αφήστε τη συνδιαλλαγή και πιάστε τη συναλλαγή

50

Κύριε διευθυντά
Στις ανακοινώσεις των ΜΜΕ ακούγονται συχνά, τον τελευταίο καιρό, εκφράσεις, όπως: Ηλεκτρονικώς, μπορείς να προωθήσεις τη συνδιαλλαγή (αντί του ορθού συναλλαγή) ή Μεταξύ τους δεν υπήρχε οικονομική συνδιαλλαγή (αντί του ορθού συναλλαγή). Γίνεται δηλαδή σύγχυση ανάμεσα στις δύο λέξεις, με κοινή ετυμολογική βάση, αλλά με διαφορετική σημασία. 

Συναλλαγή (συναλλάσσω) σημαίνει κάθε μορφής οικονομική σχέση (ηλεκτρονική, τραπεζική, χρηματιστηριακή κ.ά.), δοσοληψία, εμπορική διαπραγμάτευση, ή οποιαδήποτε επικοινωνία ή κοινωνική επαφή. Ο πλουτισμός του ήταν αποτέλεσμα συναλλαγής με οικονομικούς παράγοντες. Η προώθησή του σε ηγετικό στέλεχος ήταν προϊόν συναλλαγής. 

Αντίθετα, η συνδιαλλαγή (συνδιαλλάσσω) δηλώνει την προσπάθεια διευθέτησης διαφορών μεταξύ ατόμων, ομάδων ή κρατών με αμοιβαίες υποχωρήσεις, εξεύρεση λύσης, συμβιβαστική διαδικασία, συμφιλίωση· Κατέθεσε αίτηση για συνδιαλλαγή – Προχώρησε σε συνδιαλλαγή με το Δημόσιο (Βλ. Λεξικά Νεοελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη και Χριστόφ. Χαραλαμπάκη).

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ.
Ειδικός Γραμματέας 
της Π.Ε.Φ.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here