Εως την 1η Ιουλίου η δήλωση ζημίας από τη μείωση ενοικίων

384

Με τη «Δήλωση COVID» οι ιδιοκτήτες θα αναπληρώσουν το 30% των ενοικίων που απώλεσαν λόγω του οριζόντιου «κουρέματος».

Tην παράταση της προθεσμίας για τη δήλωση της ζημίας που έχουν υποστεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποφάσισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η προθεσμία παρατείνεται για τους εκμισθωτές ακινήτων έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, ενώ αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Με τη «Δήλωση COVID» οι ιδιοκτήτες θα αναπληρώσουν το 30% των ενοικίων που απώλεσαν λόγω του οριζόντιου «κουρέματος» στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας κατά της κρίσης του κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι με απόφαση της κυβέρνησης οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχασαν και ορισμένοι συνεχίζουν να χάνουν το 40% των μισθωμάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι εκμισθωτές να υποβάλουν τη σχετική δήλωση, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη. 

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης COVID»;
Υποχρέωση για την υποβολή «Δήλωσης COVID» έχουν οι εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα μειώθηκε κατά 40% στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης COVID»;
Η «Δήλωση COVID» υποβάλλεται από τον εκμισθωτή του ακινήτου μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, προκειμένου να δηλωθεί η μεταβολή του μισθώματος (μείωση λόγω COVID) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση. Οπως προαναφέρθηκε η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την παράταση της προθεσμίας.

3. Τι θα γίνει αν η μείωση του μισθώματος ισχύσει και για τους επόμενους μήνες;
Εφόσον, η μείωση του μισθώματος συνεχισθεί, είτε πρόκειται για αρχική είτε για τροποποιητική, πρέπει η «Δήλωση COVID» να υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

4. Είμαι μισθωτής ακινήτου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση «Δήλωσης COVID». Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Εφόσον η «Δήλωση COVID» αφορά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο πρέπει να την αποδεχθείτε μέχρι την 6η Ιουλίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, πρέπει να αποδεχθείτε τη δήλωση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της από τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε τη δήλωση αποδοχής εντός των ως άνω προθεσμιών θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται χειρογράφως η «Δήλωση COVID»;
Η «Δήλωση COVID» υποβάλλεται χειρογράφως όταν ο υπόχρεος για την υποβολή της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκκαθαριστής κληρονομίας διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση.

6. Σε ποια υπηρεσία υποβάλλεται η χειρόγραφη «Δήλωση COVID»;
Η χειρόγραφη «Δήλωση COVID» υποβάλλεται στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

7. Η χειρόγραφη «Δήλωση COVID» υπογράφεται από τον μισθωτή του ακινήτου;
Ναι. Υπογράφεται από τον μισθωτή του ακινήτου και φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του.

8. Αν δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μπορεί να υποβληθεί «Δήλωση COVID»;
Οχι. Για να υποβληθεί η «Δήλωση COVID» πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι 22/6/2020.

9. Εχω συνάψει σύμβαση μίσθωσης ως εκμισθωτής πριν από την 1-1-2014, για την οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης  δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Εχω υποχρέωση τώρα να συνάψω νέα σύμβαση μίσθωσης και να την καταθέσω στη ΔΟΥ μου;
Οχι. Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι 1/7/2020.

Υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων έως 30 Σεπτεμβρίου

10. Πότε υποβάλλεται η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας;
Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, είτε είναι αρχική είτε τροποποιητική, υποβάλλεται από τον εκμισθωτή ακίνητης περιουσίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίησή της.

11. Σε περίπτωση που η μίσθωση ακίνητης περιουσίας είναι σε ισχύ μέχρι και την 12/6/2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, τι πρέπει να κάνω;
Είστε υποχρεωμένος να υποβάλετε ηλεκτρονικά δήλωση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς επιβολή κυρώσεων ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

12. Η σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12/6/2020 λόγω σιωπηρής παράτασης αυτής ή τροποποίησης όρου της που αφορά στο ποσό του μισθώματος. Πρέπει να υποβάλω ηλεκτρονικά δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας;
Ναι, μέχρι την 30/9/2020 ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.

13. Είμαι εκμισθωτής ακινήτου και λύθηκε η μίσθωση μετά την 12/6/2020. Πρέπει να το δηλώσω;
Ναι, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

14. Η συμφωνία της μίσθωσης έχει λυθεί μέχρι την 12/6/2020. Πρέπει να δηλώσω τη λύση της;
Ναι, μέχρι την 30/9/2020 εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ