Εως τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις για κρατικό δάνειο

350

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι πληρωμές θα γίνουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, αφού προηγουμένως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγξει το σύνολο των αιτήσεων.

Ξεκίνησε χθες η δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, με τους ενδιαφερομένους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 22 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ώστε να τους χορηγηθεί το κρατικό δάνειο.

Η λίστα των δικαιούχων είναι διευρυμένη σε σύγκριση με την πρώτη φάση και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι πληρωμές θα γίνουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αφού προηγουμένως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγξει το σύνολο των αιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο είναι χαμηλότοκο ενώ το ποσό που θα διατεθεί επιστρέφεται ολόκληρο ή εν μέρει, ανάλογα με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και τη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

Εξαιρούνται:

• Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

• Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020.

• Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του ιού SARS-CoV-2.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport τα παρακάτω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

• Τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε μήνα.

• Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019.

• Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζομένους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

• Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την 3η μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη φάση είχαν ενταχθεί 51.500 επιχειρήσεις στις οποίες πιστώθηκαν ποσά συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ, δηλαδή –κατά μέσον όρο– περίπου 11.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ