Κοινωφελής εργασία για 36.500 ανέργους

373

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου) και συγκεκριμένα έως 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως.

Εντός του δεύτερου 15νθημέρου του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση 36.500 ανέργων σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Στόχος είναι οι πρώτες τοποθετήσεις να γίνουν από τον ΟΑΕΔ εντός του Μαΐου. Χθες, οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση και αναμένεται πλέον η σχετική προκήρυξη από τον οργανισμό, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο βασικός σκοπός του νέου προγράμματος 8μηνης διάρκειας είναι η επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα, συνολικής δαπάνης περίπου 277 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και παράλληλα με την απασχόληση που θα προσφέρει, θα παρέχει υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων στους ωφελουμένους.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου) και συγκεκριμένα έως 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι θα ασφαλίζονται για 25 ημέρες και δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος, ενώ θα έχουν ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:

α) Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του οργανισμού.

β) Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

γ) Μακροχρόνια άνεργοι.

δ) Πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

ε) Ηλικίας άνω των 29 ετών.

στ) ΑμεΑ.

ζ) Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι ωφελούμενοι θα κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους  60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

δ) Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

• Ατομικό 0-3.500 ευρώ και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ: 30 μόρια.

• Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ και οικογενειακό από 7.001-10.000: 25 μόρια.

• Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: 20 μόρια.

• Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: 10 μόρια.

ε) Ηλικία: από 15 μόρια για τους νέους 18 έως 29 ετών έως και 45 μόρια για τους 55 ετών και άνω.

στ) 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η) Δικαιούχοι του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης: 35 μόρια.

θ) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα την προηγούμενη περίοδο: 20 μόρια.

ι) Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ