Αίτημα ΟΕΕ σχετικά με την Επιστρεπτέα προκαταβολή

95

Αίτημα ΟΕΕ για να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας προκαταβολής 4 οι λογιστές – φοροτεχνικοί που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους»

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη και η χώρα μας βιώνει το νέο lock down με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Η Κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας έχει εκδώσει την με αριθμό ΓΔΟΥ 281 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 5047/Β/14-11-2020) για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, η οποία αφορά σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Στα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των μισθωτών και των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, ως αρωγός – άμισθος συνεργάτης, στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Κυβερνητική προσπάθεια.
Σημειώνουμε ότι στους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 αποκλείονται οι λογιστές – φοροτεχνικοί που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους. Λόγω της απόκλισης που παρουσιάζεται μεταξύ των πραγματικών ταμειακών εσόδων τους και των υποχρεωτικά δηλουμένων, εξαιτίας της συνεχούς παροχής των υπηρεσιών τους προς τους πελάτες τους, θεωρούμε δίκαιη την ένταξη και αυτής της περίπτωσης των λογιστών – φοροτεχνικών στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης της Επιστεπτέας Προκαταβολής.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού και της συμβολής του στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, το ΟΕΕ προτείνει στην περίπτωση i) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης να συμπεριληφθεί στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ – εκτός των άλλων – και ο κύριος ΚΑΔ 69.20 με τους δευτερεύοντές του ΚΑΔ.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here