Απάντηση αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Γ. Ζαούτσου, σε καταγγελία δημοτικού συμβούλου Κ. Αργυρόπουλου για προμήθεια σαρώθρου

78

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αναφορικά με τα ερωτήματα, τους «προβληματισμούς» και τις παρατηρήσεις – κρίσεις που διατυπώνει ο κ. Αργυρόπουλος με αφορμή και ως δέκτης δήθεν «παραπόνων» για το αυτοκινούμενο ηλεκτρικό σάρωθρο πεζού χειριστή, θα θέλαμε να τον πληροφορήσουμε τα εξής:
1ον. Η μάχη για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού καθαριότητας, όπως αρμόζει σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις πρέπει να ενημερώσουμε τον κ. Αρυρόπουλο ότι είναι διαρκής και πολυεπίπεδη. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε αν μη τι άλλο όχι μόνο να δοκιμάζουμε αλλά και να αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο δύσκολο και απαιτητικό είναι κανείς να παρεμβαίνει πρωτογενώς και να καθαρίζει μία περιοχή από όγκους φύλλων ή απορριμμάτων, άλλο τόσο δύσκολη είναι και η διατήρηση του επιπέδου καθαριότητας του χώρου αυτού ιδίως εάν αναφερόμαστε σε μεγάλες πολυσύχναστες επιφάνειες του αστικού ιστού (πλατείες – πεζόδρομοι κλπ) που απαιτούν διαρκή ενασχόληση και δέσμευση πολυάριθμου προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό στο συγκεκριμένο μηχάνημα πέραν των επιτυχών δοκιμών που διενεργήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα που πετυχαίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του, διερευνώνται επιπλέον και εξετάζονται ο βαθμός αποτελεσματικότητάς του ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες και οριακές συνθήκες -όπου σημειωτέον ακόμη και τα μεγάλα αναρροφητικά σάρωθρα που διαθέτουμε αντικειμενικά δυσκολεύονται – προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιοποίησή του σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων του.
Συνεπώς οι αναφορές «παραπόνων» για υποτιθέμενη «αδυναμία» συλλογής ορισμένων κατηγοριών μικροαπορριμμάτων, και εξακολούθηση της χρήσης φυσερών (που ούτως ή άλλως είναι διαφορετικός ο ρόλος και η χρήση τους από τα σάρωθρα) δεν ακυρώνουν ούτε πτοούν το εγχείρημα της Δημοτικής Αρχής για καθολική εκμηχάνιση των μεθόδων συλλογής απορριμμάτων, με την προώθηση πολιτικής σταδιακής μετάβασης από τις ξεπερασμένες μεθόδους του”φουκαλιού” στον σύγχρονο εξοπλισμό συλλογής αποβλήτων όπως εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
2ον. Η εξοικείωση με τη χρήση των συγκεκριμένων τύπου μηχανημάτων (ηλεκτρικών σαρώθρων πεζού χειριστή) ιδίως από απλούς – ανειδίκευτους εργάτες καθαριότητας, απαιτεί – όπως εξάλλου είναι φυσικό- εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου αφενός μεν να διαφανούν οι πραγματικές δυνατότητες του μηχανήματος αφετέρου δε να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητας της εργασίας του χειριστή.
Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα και κατόπιν παραχώρησης του προμηθευτή και πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το μηχάνημα που χρησιμοποιείται και διενεργείται εκπαίδευση από τους εργάτες καθαριότητας είναι το μηχάνημα επίδειξης, καθόσον ακόμη δεν έχει παραληφθεί το σάρωθρο από το Δήμο.
Βεβαίως είναι άξιο απορίας πως ο κ. Αργυρόπουλος προχωρά και υιοθετεί αβίαστα κρίσεις και εκτιμήσεις – από ποιόν άραγε- σχετικά με την αποδοτικότητα του μηχανήματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς καν να μπει στο κόπο να επισκεφθεί και να συζητήσει με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις προθέσεις και προοπτικές αξιοποίησης του μηχανήματος.
Η αδόκιμη σύγκριση της αποδοτικότητας του μηχανήματος με την χειρωνακτική εργασία, η σύγκριση της χωρητικότητας του κάδου που φέρει (όπου προφανώς πρέπει να είναι μικρή προκειμένου και να αδειάζει εύκολα ο κάδος με την άμεση τοποθέτηση σακούλας αλλά και το μηχάνημα να είναι ευέλικτο και ελαφρύ) με το χαρτόκουτο που κουβαλούν οι εργάτες οδοκαθαρισμού, είναι προφανές ότι αδικεί τον κ. Αργυρόπουλο, αφού άθελα του φαντάζει ως τιμητής και υπερασπιστής των ξεπερασμένων μεθόδων του «φουκαλιού».

3ον. Ακόμη πληροφορούμε τον κ. Αργυρόπουλο για να μην «ανησυχεί» για τον τρόπο ανάθεσης, ότι παρότι η συγκεκριμένη προμήθεια καταγράφεται τυπικά ως απ΄ευθείας ανάθεση, επί της ουσίας εφαρμόστηκαν πλήρεις διαγωνιστικές διαδικασίες -μη απαιτούμενες σε απ΄ευθείας ανάθεση- προς διασφάλιση της δυνατότητας επιλογής και του δημοσίου συμφέροντος καθόσον α) υπήρξε ανάρτηση – γνωστοποίηση στο site του Δήμου για υποβολή προσφορών β) είχαμε τελικώς υποβολή προσφορών από συμμετέχοντες για διαφορετικές εταιρίες μηχανημάτων γ) προβήκαμε σε αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των προσφορών. Ο Δήμος μας λοιπόν ακόμη και στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων ενημερώνουμε τον κ. Αργυρόπουλο ότι εφαρμόζει πάντα κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας, παρότι δεν απαιτείται ως υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να ευνοείται η ανάπτυξη ανταγωνισμού.
Τέλος το αν είναι προς όφελος της πόλης η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μεγαλύτεροι δήμοι από εμάς όπως ο Δήμος Αθηναίων επενδύουν σημαντικά ποσά της τάξης των 620.000 € σε ανάλογο εξοπλισμό προμήθειας 25 αυτοκινούμενων απορροφητικών σαρώθρων πεζού χειριστή, όπως στον πρόσφατο διαγωνισμό που βγήκε στα τέλη του 2020 και με συγκρίσιμο σε σχέση με τον δικό μας προϋπολογισμό ανά τεμάχιο.
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε τους δημότες και τον κ. Αργυρόπουλο ότι εάν τελικώς ο Δήμος προχωρήσει σε μαζική προμήθεια στόλου ηλεκτρικών σαρώθρων πεζού χειριστή, τότε αυτό θα γίνει έχοντας εξασφαλιστεί πλήρως τόσο οι ευνοϊκότερες και συμφερότερες συνθήκες χρηματοδότησης όσο και η λειτουργική αναγκαιότητά και η πλήρη αξιοποίησή τους.
Κλείνοντας την παρέμβασή μας επισημαίνουμε ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες δεν είναι απλώς προς όφελος της πόλης αλλά μονόδρομος προς την επίτευξη των στόχων και του οράματος που έχουμε θέσει σε αυτή τη θητεία και αξίζουν στην πόλη και τους Δημότες μας.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here