Νέες προσλήψεις προσωπικού στην ΔΕΥΑ Κιλελέρ – Οι ειδικότητες

384

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλελέρ ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού, για την κάλυψη πέντε θέσεων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τεχνικούς ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων έργου και οδηγούς.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και πρόκειται να κλείσει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλελέρ

 1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)
 2. ΔΕ – ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΔΕ – ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (2 θέσεις)
 3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ / ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (1 θέση)
 4. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (1 θέση)

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου ανά ειδικότητα, τίτλου σπουδών σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες
 4. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε δικαιολογητικού απαιτείται ανά κατηγορία και ειδικότητα
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 6. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης»
 7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 8. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ και αριθμό μητρώου ΙΚΑ (AMA)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ, Δημαρχείο Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Πλατύκαμπος Λάρισας, Τ.Κ. 400 09, απευθύνοντάς την στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ υπόψιν κα Γκριμπούλη ΄Ολγα (τηλ. επικοινωνίας: 2410 971780, 2416 007993)

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στους πίνακες ανακοινώσεων, δηλαδή από 09 Νοεμβρίου 2023 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως 14 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη (καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 15:00).

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης στον ακόλουθο, ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

Επιμέλεια: Χρήστος Ψυχογυιός

Πηγή: proson.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ