Οι περιοχές του Δήμου Φαρσάλων που δικαιούνται το ειδικό τέλος υπέρ των οικιακών καταναλωτών λόγω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

117

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου87 του Ν.4964/2022 ( ΦΕΚ Α΄150 ) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129 ) και της παρ.5 του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΑΠΕΕΚ /48653/1597/29.05.2019 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β΄2172 ) όπως ισχύει, κοινοποιείται το απόσπασμα της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ /ΔΑΠΕΕΚ /137804/3493/29.12.2023 (ΦΕΚ Β΄7569 ) απόφαση του Γενικού Δ/ντη Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σχετικό 1 ), σχετικά με τον επιμερισμό σε μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες του Ειδικού Τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021-2022.
Δικαιούχοι της πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ , είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας , οι οποίοι έχουν ενεργή οικιακή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαμβακούς , Ερέτριας , Κάτω Βασιλικών και Πολυδάμειου σύμφωνα με το απόσπασμα της ανωτέρω ΚΥΑ (σχετικό 2).
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.8 της ανωτέρω ΚΥΑ στις περιπτώσεις ενεργών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετικό 3 ), οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στον Δήμο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 1 Ιουλίου 2024.
Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 (παρ.8,9,10,11 και 12 ) της ανωτέρω ΚΥΑ .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ