Προσλήψεις στον Δήμο Αγιάς. 14 θέσεις εργασίας – Οι ειδικότητες

278

 Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για συνολικά 14 άτομα, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες.

Οι θέσεις εργασίας στην Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ

 • ΔΕ Υπαλλήλων υποδοχής – 4 θέσεις
 • ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων – 1 θέση
 • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – 3 θέσεις
 • ΥΕ Νυχτοφύλακες – 3 θέσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της σύμβασης έχει συμπληρώσει οκτάμηνη απασχόληση και αν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/04
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι κατάλληλος/η να εργαστεί και δεν πάσχει από κάποιο σωματικό ή ψυχικό νόσημα το οποίο μπορεί να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του.
 6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους για τις θέσεις ΔΕ. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 9. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τις θέσεις ΔΕ.
 10. Αποδεικτικά εμπειρίας
 11. Η παρούσα να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της δημοτικής εταιρείας www.campingstomio.gr β) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Στομίου του Δήμου Αγιάς

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας (Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι μέχρι την 11η Μαΐου 2024.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

Πηγή: proson.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ