Ψήφισμα τμήματος ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

383

Με αφορμή τη δημοσίευση του σχεδίου συγχώνευσης των Ανώτατων Ιδρυμάτων που υπάρχουν στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, συνεδρίασε η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και ομόφωνα αποφάσισε στο παρακάτω ψήφισμα – διαμαρτυρία.

Λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιευμένο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προτείνεται το κλείσιμο του τετραετούς διάρκειας Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με έδρα τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, διότι στερείται πλήρως της απαιτούμενης επιστημονικής τεκμηρίωσης της (άλλωστε στο εν λόγω σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας δεν γίνεται καμία μνεία για ποιους λόγους προτείνεται το κλείσιμό του) διότι:
1. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει τα τελευταία έτη την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και υψηλότερη από πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, π.χ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (!)
2. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι το ένα από τα τρία αντίστοιχα τμήματα που υπάρχουν στη χώρα, τα οποία (α) παρέχουν σπουδές που ανταποκρίνονται στα διεθνή standards για τον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα (που απαιτούν τουλάχιστον 4ετείς σπουδές) και (β) παράγουν αποφοίτους με συγκεκριμένη θέση στην αγορά εργασίας, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, και νομοθετικά κατοχυρωμένο αριθμό οργανικών θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.
3. Η επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στον τριτοβάθμιο χώρο εκπαίδευσης δόθηκε αναλυτικά με άρθρο του Καθηγητή κ. Χρήστου Ζηλίδη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΕΣΟΣ (https://www.esos.gr/tags/hristos-zilidis). Κάθε καλόπιστος, διαβάζοντας το άρθρο αλλά και άλλων εξαίρετων επιστημόνων στον χώρο, μπορεί να αντιληφθεί αβίαστα ότι η ενέργεια κλεισίματος του τμήματος είναι μία επιστημονικά ατεκμηρίωτη ενέργεια που υποβαθμίζει αντί να αναβαθμίζει τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και φυσικά μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει αφήνοντας κενό τον εν λόγω χώρο.
4. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ, οι οποίοι το κατατάσσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΑΔΙΠ. Έχει άραγε καμία αξία για το Υπουργείο Παιδείας η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος; Αν όχι, τότε γιατί «ανάγκασε» το Τμήμα να υποστεί τη βάσανο της εξωτερικής αξιολόγησης;
5. Οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος είναι περιζήτητοι όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Είναι από τα λίγα τμήματα σήμερα που παράγουν επιστήμονες που μπορούν να βρουν δουλειά (!) Άλλωστε η αναγκαιότητα ύπαρξής τους είναι αντιληπτή σε κάθε καλόπιστο συνομιλητή. Μπορεί κάποιος να απαντήσει τι θα γίνει με τη στελέχωση του εργαστηριακού τομέα των δημόσιων νοσοκομείων, των 4.000 περίπου ιδιωτικών διαγνωστικών ιατρείων που είναι συμβλημένα με τον ΕΟΠΠΥ, των 500 περίπου βιοαναλυτικών εργαστηρίων που ασχολούνται με την ποιότητα ύδατος, λυμάτων και τροφίμων;
6. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι το μοναδικό τμήμα στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ικανότητας για Διαγνωστικά και Βιοαναλυτικά Εργαστήρια, από το 2012. Μάλιστα, πρόσφατα έχει διαπιστεύει από τον Ε.Σ.Υ.Δ. Αλήθεια, αναρωτήθηκε το Υπουργείο Παιδείας γιατί κανένα άλλο τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης δεν έχει μπορέσει να διαθέσει στα εργαστήρια της χώρας μας διεργαστηριακά προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη διαπίστευσή τους από τον Ε.Σ.Υ.Δ. ή για τη λήψη ISO 9001; Και όμως το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων το έχει κάνει, μετά από πολλές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να μην αναγκάζονται τα εργαστήρια να καταφεύγουν στο εξωτερικό στερώντας πολύτιμο συνάλλαγμα από τη χώρα μας. Μάλιστα, έχουμε προτείνει στο Υπουργείο Υγείας να εντάξει όλα τα δημόσια διαγνωστικά του εργαστήρια στα εν λόγω προγράμματα, διότι ποιος άλλος παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα από ένα δημόσιο τριτοβάθμιο τμήμα, όπως είναι το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας;
7. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί του τμήματος διαθέτουν σημαντικό επιστημονικό έργο. Για παράδειγμα έχουν γράψει επιστημονικά βιβλία που διανέμονται στους φοιτητές του τμήματος αλλά και άλλων τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτουν σημαντικό ερευνητικό έργο και πλήθος ετεροαναφορών, αποδεικνύοντας στην πράξη το υψηλό τους επίπεδο που αντανακλά στο παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών αλλά και στην συμβολή τους στη διαμόρφωση της επιστήμης στον χώρο της υγείας.
8. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, μόλις τον περασμένο μήνα, ολοκλήρωσε την εγκατάστασή του σε αυτό. Εκπληρώθηκε έτσι ένα πάγιο αίτημα του για την απόκτηση σύγχρονων δομών εκπαίδευσης. Είμαστε ευγνώμονες στην Πολιτεία και υπερήφανοι που επιτέλους διαθέτουμε σύγχρονα καινούργια εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και δύο εκπληκτικά αμφιθέατρα. Αλήθεια, τι θα γίνουν όλα αυτά; Χιλιάδες ευρώ και τεράστιος κόπος για το τίποτα; Δεν θα υπάρξει το ανταποδοτικό όφελος στην τοπική και ελληνική κοινωνία;

Τονίζεται,ότι για το προτεινόμενο κλείσιμο του εν λόγω τμήματος δεν προβλήθηκε κανένα απολύτως επιχείρημα (!) από το Υπουργείο Παιδείας ούτε δόθηκε καμία απάντηση στην λεπτομερή αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του τμήματος που προβλήθηκε από το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το μόνο που προτείνεται, είναι η αξίωση να κλείσει (!!!)
Ποια ακαδημαϊκή λογική μπορεί να στηρίξει την πρόταση κλεισίματος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του τμήματος με την υψηλότερη βάση εισαγωγής (άρα και τη μεγαλύτερη ζήτηση) στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, και με συγκεκριμένη θέση στην αγορά εργασίας, σε μια χώρα με ανεργία 25%;
Πιστεύουμε πως το Υπουργείο Παιδείας λαθεμένα πρότεινε το κλείσιμο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενδεχομένως λόγω κακής πληροφόρησης. Εάν ισχύουν οι αρχές που το ίδιο προβάλλει στον διάλογό του με τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας, τότε, ΑΜΕΣΑ, το καλούμε να αναθεωρήσει το προτεινόμενο σχέδιό του και να συμπεριλάβει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκεί όπου ήδη ανήκει, στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαφορετικά, τολμούμε να αναφέρουμε ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες, οι οποίες όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά τουναντίον την υποβαθμίζουν, στερώντας από την ελληνική κοινωνία επιστήμονες που είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here