ΣΘΕΒ: Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τα εξ αποστάσεως (e- learning) προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ

437

Με επιστολή προς τον Διοικητή ΟΑΕΔ κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών επισημαίνει τα σοβαρά εμπόδια που δημιουργούνται για τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% σύγχρονου e-learning βάσει προϋποθέσεων που ορίζονται και αναφέρονται εκτενώς στην παράγραφο «Κεφάλαιο 4 – Ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι – 1. Προγράμματα e-learning» (βάση της εγκυκλίου με αρ. 5993/94/17.12.2019) .

Συγκεκριμένα αναφέρονται επιγραμματικά «2. Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξής του, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης. 3. Για την έγκριση υλοποίησης e-learning προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει η επιχείρηση να προσκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ συνοδευτική επιστολή της επιχείρησης όπου θα αναφέρονται: α. Η ηλεκτρονική δ/νση του ιστότοπου για την πρόσβαση στο e-learning πρόγραµµα, β. Κωδικό πρόσβασης στο σύστημα του e-learning, γ. Απαραίτητες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ για τη διενέργεια και ελέγχου υλοποίησης το e-learning. Οι οδηγίες θα πρέπει να στέλνονται και ηλεκτρονικά σε μορφή Word ή PDF σαν επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], δ. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης όπου θα δηλώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) στο ΙΚΑ για το έτος 2020 και ε. Καθορισμός εργάσιμης ημέρας και ώρας επίδειξης της λειτουργικότητας της πλατφόρµας e-learning αναφορικά µε τον έλεγχο ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σε περιβάλλον εξομοίωσης του πραγματικού περιβάλλοντος κατάρτισης, μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα δεσμευτικές και χρονοβόρες με συνέπεια πολλές επιχειρήσεις αλλά και εκπαιδευτικοί φορείς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση προγραμμάτων e-learning.

Τη δεδομένη χρονική περίοδο λόγω των αυστηρών και περιοριστικών μέτρων ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης καθίσταται αναγκαία.

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητά την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του προγράμματος να ολοκληρώνεται σε 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξής του, όπως ήδη ορίζονται στις διαζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες, αντί για 20 ημέρες που ορίζεται στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Εν μέσω αυτής της δεινής κατάστασης που βρίσκεται η οικονομία, η συμβολή όλων για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου των προγραμμάτων κατάρτισης συγχρόνου e-learning, μέσω της εξάλειψης της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους πόρους του ΛΑΕΚ 0,24%, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση, στην Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και στους Βουλευτές Θεσσαλίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ