Θέσεις Πρυτανικού & Κοσμητορων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για το σχέδιο του Υπουργείου για τη συνένωση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

469

Μετά την αποστολή της Πρότασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στον Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας την Δευτέρα 12.00 τα μεσάνυχτα, σχετικά με την Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας με συμμετοχή των Κοσμητόρων των Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Τα μέλη συντάσσονται με την πρόταση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας που είχε αποσταλεί στον Υπουργό η οποία εκ του αποτελέσματος διαφαίνεται ότι δε λήφθηκε υπόψη.

Αναφορικά με το θεσμικό μέρος της πρότασης:

Το θεσμικό μέρος της πρότασης, είναι αντισυνταγματικό και προσβλητικό για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό διότι:

Υιοθετεί άνιση μεταχείριση έναντι των αντίστοιχων κατηγοριών άλλων ΤΕΙ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4521/2018 και σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Με τρόπο άνισο και προσβλητικό όλα τα μέλη ΔΕΠ των δύο ΤΕΙ εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στον «κουβά» ενός Γενικού Τμήματος, και όχι στα προβλεπόμενα Τμήματα, καταλύοντας τις αρχές της νομιμότητας, ισότητας και χρηστής διοίκησης εξαλείφοντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειας, σε αντίθεση με ότι έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η πρόταση του Υπουργείου καταργεί το ΤΕΙ Θεσσαλίας από το χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μειώνει τα λειτουργούντα Τμήματα στη Λάρισα από έντεκα (11) σε επτά (7), και συνεπώς τον αντίστοιχο αριθμό του φοιτητικού πληθυσμού κατά 40%  ενώ αντίθετα στο Βόλο αυξάνει Τμήματα και φοιτητές.

Επιβάλλει ως Πρυτανική αρχή, καταλύοντας κάθε δημοκρατική νόμιμη εκλογή των Πρυτανικών Αρχών, του νέου Ενιαίου Πανεπιστημίου την Πρυτανική αρχή του σημερινού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταργώντας και αφανίζοντας τις εκλεγμένες Πρυτανικές αρχές των δύο ΤΕΙ.

üΔημιουργεί ένα όργανο διοίκησης στο οποίο επιβάλλει σχεδόν ονομαστικά ορισμένα μέλη χωρίς καμία διαδικασία εκλογής ή άλλης νομιμοποίησης από το Ίδρυμα.

Ευτελίζει τους θεσμούς και επιτρέπει το διασυρμό των θεσμικών οργάνων Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων.

Όλες οι διοικήσεις των Τμημάτων διορίζονται από τον νυν Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ υπάρχουν ήδη εκλεγμένες!

Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για το καθεστώς ένταξης των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ.

Καταργούνται όλες οι θέσεις ευθύνης (Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων) του Διοικητικού Προσωπικού και παραμένουν μόνο στο Βόλο. Δηλαδή Διευθυντές και Προϊστάμενοι Διοικητικού Προσωπικού θα υπάρχουν μόνο στο Βόλο, καταλύοντας έτσι κάθε νομιμότητα στην ιεραρχία και καταπατώντας όλες τις θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης.

Καταργούνται όλα τα Τμήματα των Γραμματειών στη Λάρισα ενώ διατηρούνται στο Βόλο.

 Αναφορικά με το τεχνικό μέρος της πρότασης:

Ενδεικτικά:

Από τη Σχολή Επιστημών Υγείαςκαταργεί αυθαίρετα και χωρίς καμία αιτιολογία το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ένα επιτυχημένο Τμήμα με υψηλές βάσεις, πολλούς αποφοίτους με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ύπαρξη στον πανεπιστημιακό χάρτη καθώς ανάλογα τμήματα υφίστανται σε άλλα δύο Ιδρύματα.

Καταργεί όλη τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην οποία λειτουργούν έξι (6) Τμήματαμε κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών Τ.Ε.και στη θέση της δημιουργεί Σχολή Τεχνολογίαςπου έχει μόνο τετραετή τμήματα σπουδών, εκ των οποίων μόνο δύο (2) στη Λάρισα και δύο (2) στην Καρδίτσα με εντελώς ετερογενή αντικείμενα. Μηδενίζει κάθε προοπτική ανάπτυξης πολυτεχνικών Τμημάτων στη Λάρισα και αφανίζει τα Τμήματα Μηχανικών ΤΕ που λειτουργούν ήδηστη Λάρισα.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής πρέπει να ανήκει στην Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Διαιτολογίας πρέπει να ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων πρέπει να ιδρυθεί στη Λάρισα όπου ήδη λειτουργεί ως εισαγωγική κατεύθυνση και κατά το παρελθόν λειτουργούσε με επιτυχία ως Τμήμα. Ακόμη και το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων ιδρύεται στο Βόλο και όχι στη Λάρισα που ήδη λειτουργεί το αντίστοιχο τετραετές πρόγραμμα σπουδών.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με το ΑβερώφειοΑγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο να αποτελέσουν ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο με έδρα τη Λάρισα με τη μορφή ερευνητικού κέντρου και ταυτόχρονα τεχνολογικού πάρκου.

Η έδρα της Σχολής Γεωπονίας οφείλει να είναι στη Λάρισα όπου υπάρχουν ήδη εξαιρετικές επιστημονικές και ερευνητικές υποδομές και όπου θα βρίσκεται και η έδρα του ερευνητικού κέντρου.

Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου & οι Κοσμήτορες των Σχολών

του ΤΕΙ Θεσσαλίας.”

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here