Τσικουλατάκ’(ι), γιε μ’

1081

Ποια και πόση αξία μπορεί να έχει ένα σοκολατάκι;…
Για τις γιαγιάδες στο χωριό, είχε κι έχει ακόμα μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία. Και για να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, τσικουλατάκ’(ι) το λέγανε. Όλες! Τα τσικουλατάκια λοιπόν, υπήρχαν- και υπάρχουν – σε κάθε σπίτι του χωριού, συνήθως σε ένα γυάλινο μπολ και φυλάσσονταν κατά κανόνα σε μέρος κρυφό, όπου δεν φαίνονταν κυρίως από τα εγγόνια! Υπήρξε το «κύριο» κέρασμα, το πιο σημαντικό. Και ήταν μεγάλη ντροπή για τη νοικοκυρά, όταν δεν το είχε στο σπίτι (πράγμα απίθανο!). Όποιος πήγαινε στο σπίτι-ξένος ή γνωστός – έπρεπε να κεραστεί:

-Στέκα, μην αβιάζισι, να σικιράσου ένα τσικουλατάκ’!

Φράσεις όπως:Δεν θέλω, μόλις έφαγα, κάνω δίαιτα, έχω λίγο ζάχαρο, δεν περνούσαν στις γιαγιάδες, που σε κερνούσαν.

-Πάρ’ του, βάλ’ του στουντζιόπου σ’ (τσέπη σου) για του σπίτ’!

Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσες να αρνηθείς, γιατί σε κοιτούσαν στα μάτια, λες και σου χάριζαν μεγάλο θησαυρό!
Αν καμιά φορά τα εγγόνια ανακάλυπταν αυτό το θησαυρό… τον εξαφάνιζαν! Κι όταν τα έπαιρνε χαμπάρι η γιαγιά, αλίμονό τους!
-Α παγάλια, μ’ έφαγέτι ούλα τα τσικουλατάκια! Θα ’ρθει κάναςάνθρωπους κι δε θα ’χου να κιράσου! Αλλ’ βουλά να μην του ξανακάν’τι κι… ε(ι)λάτι τώρα να σας δώσου παράδις, να πααίντι στου μαγαζί , να μι φέρ’ τι άλλα κι τ’ σακούλα κλειστή, όπως θα σας τ(η)’ν δώσει ου μπακάλ’ς.

Για μένα, αυτά τα τσικουλατάκια, εκτός από κέρασμα, έκρυβαν κι ένα μυστικό…
Ήταν φορές, που πήγαινε ο πατέρας μου στο χωριό χωρίς εμάς τα παιδιά… στην επιστροφή, ο παππούς και η γιαγιά, του δίναν πάντα ένα χαρτζιλίκι να μας δώσει.
-Πάρ’ τα αυτά για τα κουρίτσια!
-Όχι, δεν τα παίρνω, στείλατε την προηγούμενη φορά, φτάνουν. Απαντούσε ο πατέρας μου.
Οι παππούδες δεν επέμεναν. Του έδιναν πράγματα για «χαιρετίσματα», όπως ζυμωτό ψωμί, αβγά απ’ τις κότες, πίτες και τον ξεπροβόδιζαν. Όταν επέστρεφε στο σπίτι, παίρναμε πάντα τηλέφωνο, να ενημερώσουμε πως ο πατέρας έφτασε και η γιαγιά έλεγε:
-Κι τήρα (κοίτα) καλά,ικεί στ’ χαρτουπέτσιτα μέσα που είνι τα τσικουλατάκια!
Αυτό ήταν το μυστικό μας! Το χαρτζιλίκι κρυμμένο μέσα στα τσικουλατάκια για να μην το καταλάβει ο πατέρας! Πώς να τα ξεχάσω μετά;
Κι αν τύχει και βρεθείτε ποτέ στο χωριό και σας κεράσει τσικουλατάκικάποια γιαγιά, μην το αρνηθείτε. Η χαρά της είναι μεγάλη! Κι αν έχει να σαςδει καιρό… θέλει να σας κεράσει για όλη την οικογένεια! Ναι, να πάρεις και δυο – τρία για το σπίτι!
-Πάρει, πάρει. Πάρει κι για τ’ μάνα σ’, πάρει κι για τουν πατέρα σ’, έτσ’ για χαιρετίσματα!

ΒΖΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here