Με απευθείας αναθέσεις οι προμήθειες του Δημοσίου έως 60.000 ευρώ για τον κορωνοϊό

354

Θα μπορούν να ανανεώνονται χωρίς διαγωνισμό οι συμβάσεις προσωπικού που δραστηριοποιείται στους τομείς της καθαριότητας και των απολυμάνσεων σε δημόσιους φορείς.

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μπορούν πλέον οι δημόσιοι φορείς να προμηθεύονται υπηρεσίες και υλικά που περιορίζουν την επέκταση του κορωνοϊού.

Επίσης, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί μέσω διαδικασιών απευθείας ανάθεσης να προμηθεύεται υπηρεσίες και συστήματα τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας αξίας μέχρι 60.000 ευρώ. Ακόμη, θα μπορούν να ανανεώνονται χωρίς διαγωνισμό οι συμβάσεις προσωπικού που δραστηριοποιείται στους τομείς της καθαριότητας και των απολυμάνσεων σε δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα, η χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που κρίνονται αναγκαία για την εξ αποστάσεως διενέργεια συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Επίσης, για χρονικό διάστημα 4 μηνών και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με τη χρήσης τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εργασία, τόσο το υπουργείο όσο και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς «δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις ανάπτυξης νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχο την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, όπως επίσης και για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Ακόμη, μέχρι 60.000 ευρώ θα μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων καθώς και την προμήθεια των σχετικών υλικών. Η πρόσκληση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

Αντίστοιχες διαδικασίες μπορεί να ακολουθήσουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως επίσης τα ΑΕΙ και το υπουργείο Τουρισμού. Ειδικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και συστημάτων τηλεδιάσκεψης προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ