«Μνημόνια» για τον έλεγχο των δαπανών

372

Στο επίκεντρο είναι η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η μη δημιουργία νέων και ο έλεγχος των προσλήψεων.

«Mνημόνια» υπογράφουν και φέτος οι φορείς της κεντρικής διοίκησης και της γενικής κυβέρνησης με το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020, με έμφαση στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη μη δημιουργία νέων, τον έλεγχο των προσλήψεων, αλλά και την επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων των υπουργείων, για την εξοικονόμηση πόρων.

Μητρώο Δεσμεύσεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρου Σκυλακάκη, κάθε φορέας υποχρεούται να συντάσσει ένα Μητρώο Δεσμεύσεων, με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, ώστε να τις παρακολουθεί και να τις ελέγχει. Κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο γίνονται έλεγχοι και συντάσσονται εκθέσεις για την εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων και για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπερβάσεις θα ακυρώνονται και θα ενέχουν προσωπική ευθύνη για τους υπεύθυνους των δημοσιονομικών υπηρεσιών κάθε φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2020 έχει τεθεί σε λειτουργία το «Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (Κey Performance Indicator-KPI) για τις πληρωμές φορέων της γενικής κυβέρνησης» για την καλύτερη παρακολούθηση, μεταξύ άλλων,  από το Γενικό Λογιστήριο των εκκρεμών, απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των λόγων δημιουργίας τους.

«Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας», σημειώνει ο κ. Σκυλακάκης, «επιδιώκεται η διατήρηση της πλήρους εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους και η συνεχής μέριμνα για την αποφυγή της δημιουργίας νέων». Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων γενικής κυβέρνησης:

• Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τη μη συσσώρευση νέων.

• Να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

«Ολοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων», επισημαίνει ο κ. Σκυλακάκης.

Το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει έλεγχο στις δαπάνες μισθοδοσίας ανά τρίμηνο. Οι φορείς πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία έως τις 15 Απριλίου, 15 Ιουλίου, 10 Οκτωβρίου και 15 Ιανουαρίου 2021. Σχετικά με τις αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης επισημαίνεται ότι όταν αποσπώνται σε άλλους φορείς που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό γενικά ή ειδικά για τη μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων υποδοχής. Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης δεν είναι δυνατή.

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων ή και αποσπώμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό. Επίσης, σχετικά με τις υπερωρίες επισημαίνεται ότι ο αριθμός τους υπόκειται σε περιορισμούς.

Eλεγχος δαπανών

Σχετικά με την επισκόπηση δαπανών, που έχει ήδη ξεκινήσει σε έξι μεγάλα υπουργεία και επιδιώκεται να επεκταθεί σε όλους τους φορείς, σημειώνεται ότι το 2020 θα ελεγχθεί η επίτευξη των αποδόσεων δράσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά τα έτη 2016-2017, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος του 2018-2021, κατά το μέρος που αφορά την υλοποίησή τους το 2020, αλλά και των δράσεων που συμφωνήθηκαν το 2018 και 2019.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ