Θεσσαλία: Βροχή τα πρόστιμα για μη χρήσης μάσκας και μετακινήσεις

463
Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá óÞìåñá 1ç çìÝñá ôïõ 2ïõ êáèïëéêïý êëåéóßìáôïò (êáñáíôßíá) óå üëç ôçí ÷þñá,ìåôÜ ôçí ñáãäáßá áýîçóç êñïõóìÜôùí êïñïíïúïý, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ìåéùèåß ç äéáóðïñÜ, ÓÜââáñï 7 Íïåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό προχθες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (47.595) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

(442) παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
(147) στη Θεσσαλονίκη,
(94) στην Αττική,
(48) στην Κεντρική Μακεδονία,
(24) στη Θεσσαλία,
(22) στη Δυτική Ελλάδα,
(21) στην Κρήτη,
(20) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(17) στη Δυτική Μακεδονία,
(14) στην Πελοπόννησο,
(12) στα Ιόνια Νησιά,
(11) στη Στερεά Ελλάδα ,
(9) στην Ήπειρο και
(3) στο Βόρειο Αιγαίο.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (4.551) σχετικές παραβάσεις.

(20) παραβάσεις και (4) συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για υπεράριθμους πελάτες σε (5) καταστήματα, από τα οποία (2) στα Ιόνια Νησιά και από (1) σε Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Θεσσαλία.
Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (1.290) σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (131) άτομα.

(8) για λειτουργία καταστημάτων πέραν του ωραρίου με επιβολή προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου και αναστολής λειτουργίας, από τις οποίες (3) στο Βόρειο Αιγαίο και από (1) σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 11 Αυγούστου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (288) σχετικές παραβάσεις.

(1.249) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
(278) στην Αττική,
(171 ) στη Στερεά Ελλάδα,
(117) στο Βόρειο Αιγαίο,
(102) στην Κεντρική Μακεδονία,
(92) στη Θεσσαλονίκη,
(81) στη Δυτική Ελλάδα,
(75) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
(60) στην Κρήτη,
(59) στη Θεσσαλία,
(54) στην Πελοπόννησο,
(54) στα Ιόνια Νησιά,
(39) στη Δυτική Μακεδονία,
(35) στην Ήπειρο και
(32) στο Νότιο Αιγαίο.
Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (41.962) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (41.932) διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ και (30) των (300) ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here