Τι ισχύει με τις εισφορές των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

425

Ο πρόσφατος νόμος έδωσε λύση σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορούσε τις ημέρες ασφάλισης.

Φως στο νέο καθεστώς υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ρίχνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου Βρούτση. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην ασφάλιση των μη μισθωτών, οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν για την κύρια σύνταξη εισφορά ύψους 20% (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη). Μειώσεις προβλέπονται για τους εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ηλικίας έως 25 ετών, καθώς και για τις μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό.

Ειδικά για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων όλων των ανωνύμων εταιρειών της χώρας, ο πρόσφατος νόμος έδωσε λύση σε ένα μείζον πρόβλημα που αφορούσε τις ημέρες ασφάλισης, καθώς με το προηγούμενο καθεστώς έπρεπε να ακολουθούν μια γραφειοκρατική διαδικασία στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ προσκομίζοντας για έλεγχο τα πρακτικά των Δ.Σ. ή τα σχετικά παραστατικά, για να τεκμηριώσουν τις ημέρες που δικαιούνταν ως ασφαλιστέες.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πλέον ότι από 1/1/2020 τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρείται ότι ασφαλίζονται για  25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Σε περίπτωση που το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, ο χρόνος ασφάλισης κατά μήνα προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς διά του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.

Στην πράξη, και με δεδομένο ότι ο βασικός μισθός σήμερα είναι 650 ευρώ, για μέλος Δ.Σ. που καταβάλλει εισφορά ίση ή ανώτερη του ποσού των 130 ευρώ (650 ευρώ x 20%) υπολογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης.

Για αμοιβές μικρότερες των 650 ευρώ μηνιαίως, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται βάσει του τύπου: (Μηνιαία εισφορά/130 ευρώ) x 25, όπου μηνιαία εισφορά = μηνιαία αμοιβή x 20%.

Παραδείγματα:

1. Για μηνιαία αμοιβή ύψους 530 ευρώ προκύπτει μηνιαία εισφορά 106 ευρώ (530 x 20%) και (106/130) x 25 = 20,384615. Αρα 20 ημέρες ασφάλισης.

2. Για μηνιαία αμοιβή ύψους 400 ευρώ, προκύπτει μηνιαία εισφορά 80 ευρώ, άρα 15 ημέρες ασφάλισης.

3. Για μηνιαία αμοιβή ύψους 200 ευρώ, προκύπτει μηνιαία εισφορά 40 ευρώ και κατά συνέπεια 8 ημέρες ασφάλισης.

4. Για μηνιαία αμοιβή ύψους 150 ευρώ, προκύπτει μηνιαία εισφορά 30 ευρώ και 6 ημέρες ασφάλισης.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η εγκύκλιος δεν λύνει το πρόβλημα για τα παρελθόντα έτη και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/12/2019, που ίσχυε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 6,66 ποσοστιαίες μονάδες για όσους εργοδότες απασχολούν μισθωτούς, ηλικίας έως 25 ετών.

β) Μείωση κατά 50% της εισφοράς ασφαλισμένου για τις μητέρες που αποκτούν παιδί, για ένα έτος μετά τον τοκετό.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια σύνταξη εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Προσοχή: Για τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου ή διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών. Για τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε Α.Ε. ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της κατ’ αποκοπήν αμοιβής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζονται 6.500 ευρώ τον μήνα και αποσυνδέεται πλέον από τον βασικό μισθό μισθωτού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ποσό θα παραμείνει σταθερό ακόμη και αν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί. 

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ