Ενεργειακή μετάβαση και ο ρόλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

291

Η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή του εξηλεκτρισμού στα ενεργειακά συστήματα, αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων για την επόμενη ημέρα των νέων έργων ΑΠΕ.

Στον ενεργειακό τομέα, η ουσία της μετάβασης συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: αποανθρακοποίηση (decarbonization), ψηφιοποίηση (digitalization) και αποκεντρωμένη παραγωγή (decentralization). Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης και η σημαντική πρόοδος του εξηλεκτρισμού (electrification) και της ψηφιοποίησης της οικονομίας αποτελούν τους κύριους άξονες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

Ο εξηλεκτρισμός δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης στην ενεργειακή αγορά. Η ηλεκτροκίνηση, οι αντλίες θερμότητας στα κτίρια και η παραγωγή πράσινου υδρογόνου αποτελούν τεχνολογικές πρακτικές που αναμένεται, σύντομα, να καταστούν εμπορικά εφαρμόσιμες σε ευρεία κλίμακα. Η ενεργειακή μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εφαρμογή του εξηλεκτρισμού στα ενεργειακά συστήματα, αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων για την επόμενη μέρα των νέων έργων ΑΠΕ.

Από την πλευρά της ενεργειακής πολιτικής, το ανανεωμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θέτει φιλόδοξους εθνικούς στόχους και, συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστον 35% μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, με τον αντίστοιχο στόχο για ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής να υπερβαίνει το 60%. Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ τίθεται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα με τις εκτιμώμενες επενδύσεις να διαμορφώνονται, με βάση το ΕΣΕΚ, στα 9 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Επιπλέον, η απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2023, καθώς και η πλήρης απένταξη του λιγνίτη από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028, ενισχύει τον ρόλο των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Εξάλλου, η ψήφιση του νέου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου (ν. 4685/2020) από την ελληνική Βουλή κρίθηκε θετικό μέτρο πολιτικής από τους φορείς των ΑΠΕ όσον αφορά το αδειοδοτικό πλαίσιο που υιοθετείται για νέα έργα.

Στο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ως κάτοχος του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και ένας από τους πιο σημαντικούς developers στην ελληνική αγορά. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει ενεργό δραστηριότητα και στις πέντε μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοποίηση των ανεξάντλητων και ανανεώσιμων πόρων που διαθέτει η χώρα μας και θέτοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

H ΔΕΗ υπήρξε καινοτόμος στην ανάπτυξη ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή με την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου της Ευρώπης, ισχύος 100 kW, το 1982 στην Κύθνο. Εκτοτε, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της σε αιολικά έργα και διατήρησε τον καινοτόμο της χαρακτήρα μέσα από την υλοποίηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανακαίνισης (repowering) παλαιών αιολικών πάρκων της στο Αιγαίο (οκτώ εκ των συνολικών δέκα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία).

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχώρησε, επίσης, στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της σε αιολικά έργα είτε μέσω αποκλειστικής ανάπτυξης αυτών είτε μέσω επιχειρηματικών συμπράξεων. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετείχε στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που διοργάνωσε η ΡΑΕ το τελευταίο εννεάμηνο εξασφαλίζοντας τιμή αναφοράς για νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ισχύος 230 MW. Περαιτέρω, σχεδιάζεται ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά των μικρών υδροηλεκτρικών, μέσω επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων έργων. Στον τομέα της γεωθερμίας, με την επιλογή στρατηγικού εταίρου, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θέτει ψηλά στην ενεργειακή της ατζέντα το ζήτημα της αξιοποίησης των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα, σε Λέσβο, Μήλο-Κίμωλο-Πολύαιγο, Νίσυρο και Μέθανα. Τέλος, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί έναν από τους άξονες ανάπτυξης ΑΠΕ στη χώρα μας κι ενσωματώνεται στους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου του ομίλου.

Πέραν της οργανικής ανάπτυξης, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της εταιρείας, με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες να έχει ήδη προβεί σε υπογραφή μνημονίων συναντίληψης και συνεργασίας με σημαντικές πολυεθνικές ενεργειακές εταιρείες, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζονται οι δυνατότητες συνεργασίας με στόχο την από κοινού κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, με έμφαση σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα.

Η δυσχερής συγκυρία του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), η οποία, πέραν της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε, είχε και αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από την εταιρεία. Βρισκόμενη σε αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και έχοντας εντάξει εγκαίρως στην εταιρική λειτουργία το πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των εργαζομένων της, εξασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία της και την αδιάλειπτη εφαρμογή των επιχειρησιακών της σχεδίων.

Κατά την επόμενη πενταετία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των νέων μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης αποτελούν έργα-ορόσημα που θα συμβάλουν στη μεγέθυνση της εταιρείας, αλλά και θα οδηγήσουν την αγορά. Η ανακατασκευή των παλαιών και η κατασκευή των νέων αιολικών πάρκων αναμένεται, επίσης, να έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, η εταιρεία θα διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ΑΠΕ (λ.χ. υπεράκτια αιολικά) και τη συμμετοχή της στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο και του μοντέλου-στόχος (target model) που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στους επόμενους μήνες. Το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες προβλέπει ότι η εταιρεία αναμένεται, τουλάχιστον, να τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη της ισχύ στο χαρτοφυλάκιό της μέχρι το 2024.

Στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες θεωρούμε πως έφτασε η ώρα να γίνουν πραγματικότητα σημαντικές επενδύσεις σε νέα έργα ΑΠΕ που θα συμβάλουν καταλυτικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για καθαρή ενέργεια και στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται, με γνώμονα τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινωνίες, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ