Οι εταιρείες-ζόμπι εκτός κρατικών εγγυήσεων – Οροι και προϋποθέσεις

335

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις θα είναι εφικτή μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τις τράπεζες, που αναμένεται έως τις 26 Μαΐου, με στόχο το Ταμείο να ενεργοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου.

Υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, που θα χρηματοδοτούνται μέσω των τραπεζών και του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Το Ταμείο θα λειτουργεί υπό την ομπρέλα της  Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Αθηνάς Χατζηπέτρου, «τα κεφάλαια κίνησης θα χορηγούνται  με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις». Οπως αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης με τις τράπεζες, «η εγγύηση του Ταμείου δεν αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας ή της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία οφείλουν να μετακυλούν το πλεονέκτημα της εγγύησης στις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης της απαίτησης εξασφαλίσεων ή/και της μείωσης του κόστους δανεισμού». Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις θα είναι δυνατή μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τις τράπεζες, που αναμένεται έως τις 26 Μαΐου με στόχο το Ταμείο να ενεργοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου.

Ολες οι επιχειρήσεις

Πρόσβαση στη δανειοδότηση θα έχουν όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, δηλαδή πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ  που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες.

Τα χορηγούμενα κεφάλαια θα είναι νέα δάνεια, καθώς όπως προβλέπει η σύμβαση που δόθηκε στις τράπεζες, απαγορεύεται ρητά η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Οπως προβλέπουν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορέσει μια επιχείρηση να δανειοδοτηθεί θα πρέπει:

1. Να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις τους, δηλαδή να μην έχει δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019.

2. Να είναι χρηματοοικονομικά υγιής. Με βάση τον κοινοτικό ορισμό μια εταιρεία θεωρείται προβληματική όταν έχει μειώσει την καθαρή της θέση πάνω από το μισό λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

3. Να μην  εκκρεμεί εις βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Το ύψος του χορηγούμενου δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια:

α. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

β. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

γ. Επειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Δάνεια έως 7 δισ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ξεκινά με πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ κρατικής ενίσχυσης, τα οποία μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών θα μοχλεύσουν συνολικά κεφάλαια 3,5 δισ. ευρώ, ενώ σε δεύτερη φάση οι κρατικοί πόροι μπορούν να φτάσουν έως και τα 2 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας αντίστοιχα δάνεια έως και 7 δισ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση καλύπτει το 80% του δανείου προς κάθε επιχείρηση, αλλά στο σύνολο των δανείων που θα δοθούν, η εγγύηση καλύπτει το 30% – 40% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Με βάση αυτό τον περιορισμό οι πόροι επιμερίζονται ως εξής:

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% για λογαριασμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 1,5 δισ. ευρώ.

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% για μεγάλες επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2 δισ. ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ