Κόκκαλης σε Γεωργιάδη: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων

162

Την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, ζητά ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Κ. Υπουργέ, ως γνωρίζετε, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B΄ 1635 – 11.03.2024 η υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.2/108192/ΔΕΠ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον «Καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.
Οι εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις, εξεδόθησαν σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 104/29.5.2018, 377/7.10.2021, 391/13.5.2022 και 20/23.11.2023 γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, στα πλαίσια της ανάγκης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έτσι ώστε αυτό να ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να στηρίζεται στις κοινές (γενικές) παραδοχές της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, θέτοντας επιμέρους κριτήρια επικινδυνότητας για κάθε ειδικότητα και θέση εργασίας.
Στην βάση αυτή σχηματίζεται ένα «μοντέλο» συσχέτισης βλαπτικών παραγόντων και κριτηρίων με την επικινδυνότητα (ή νοσηρότητα) της δραστηριότητας. Τα κριτήρια που εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Διυπουργική Επιτροπή και αποτελούν το βασικό πυλώνα της αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τον καθορισμό των δικαιούχων, σχετίζονται με την πιθανότητα της βλάβης και τις συνέπειες της έκθεσης των εργαζομένων στους κινδύνους κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, καθώς επίσης σχετίζονται και με την έκταση της προκληθείσας βλάβης στην υγεία .
Το έργο της Επιτροπής με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι:
• Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
• Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
• Η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.
Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει τη γνωμοδότηση για υπαγωγή ειδικοτήτων /κλάδων και χώρων εργασίας που θα καταβάλλεται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας.
Επίσης, μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τον Απρίλιο του έτους 2023, για το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και των Εποπτευόμενων Φορέων, συμφωνήθηκε με το Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας, ότι όσες περιπτώσεις αιτημάτων δεν κατέστη δυνατό να ενσωματωθούν στην Κ.Υ.Α. λόγω έλλειψης αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή (π.χ. επειδή δεν είχαν τεθεί υπόψη της) ή λόγω πολύ χαμηλής βαθμολογίας, θα πρέπει να υποβληθούν ξανά στο μόνιμο Συλλογικό Όργανο (Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Οικονομικών.
Όμως, ακόμη και μετά την αναφερόμενη συμπληρωματική διαδικασία, προκύπτει ότι δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συμπερίληψης στους νέους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, οι κλάδοι και ειδικότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων. Πρόκειται για τις ειδικότητες των Ελαιοχρωματιστών, Αρχιτεκτόνων, Εργοδηγών Δομικών Έργων, Σιδηρουργών, ηλεκτροσυγκολλητών, Ραφτριών, Υδραυλικοί αερίων (αερίων καυσίμων).
Πλέον όμως του γεγονότος της μη συμπερίληψης τους, διαπιστώνεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων των ίδιων ειδικοτήτων τεχνικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, και αντίστοιχων εργαζομένων όμοιων ειδικοτήτων, οι οποίοι υπάγονται σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, ήτοι στο ΕΚΑΒ, όπου οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, λαμβάνουν επίδομα κατηγορίας Ε, ύψους 70,00 ευρώ.
Επειδή, η φύση και το περιβάλλον εργασίας των εργαζομένων κλάδων και ειδικοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων, κρίνονται ομοίως επικίνδυνα και ενέχουν ανάλογους κινδύνους, με αυτούς που αφορούν στις κατηγορίες των εργαζομένων των άλλων υπηρεσιών των νοσοκομείων, που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Επειδή, η μη χορήγηση του επιδόματος στους εργαζομένους ειδικοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων συνεπάγεται άνιση μεταχείρηση των εν λόγω εργαζομένων σε σχέση με τους εργαζομένους των ίδιων κλάδων και ειδικοτήτων σε άλλους φορείς εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, ήτοι το ΕΚΑΒ, στους οποίους χορηγείται το εν λόγω επίδομα.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο Υπουργός: Προτίθεστε να προβείτε σε αναγκαίες ενέργειες που αφορούν την εκ νέου υποβολή αιτημάτων και την εκ νέου αξιολόγηση αυτών από την επιτροπή γνωμοδότησης με σκοπό την ένταξη στο εν λόγω επίδομα όλων των εργαζομένων των κλάδων και ειδικοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων;»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ