Πρόστιμο 30.000 ευρώ σε τυροκομική επιχείρηση της Ελασσόνας για ρύπανση

504

Δεκτή έγινε από τον περιφερειάρχη ((Α/Α Χρ. Μιχαλάκη) η από 19-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λάρισας βάσει της οποίας επιβάλλεται εις βάρος τυροκομικής επιχείρησης που εδρεύει στο Δήμο Ελασσόνας, πρόστιμο συνολικού ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την

υποβάθμιση περιβάλλοντος, τη μη συμμόρφωση αυτής με κατ’ επανάληψη υπέρβαση των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

 Επιβολή προστίμου ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά παράμετρο στην οποία υπάρχει υπέρβαση (με βάση τη σοβαρότητα της υπέρβασης και για έξι φυσικοχημικές και μία μικροβιακή παράμετρο) με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος του υδατικού συστήματος του Ελασσονίτη ποταμού. Συνολικό ποσό δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.

 Επιβολή προστίμου ύψους δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ για την κατ’ επανάληψη παράβαση πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος ως διπλασιασμός του σχετικού προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο περιφερειάρχης εισηγείται την άμεση συμμόρφωση της επιχείρησης στο σύνολο των παραβάσεων προκειμένου ν’ αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση του Ελασσονίτη ποταμού.

Σε περίπτωση επανάληψης πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής υποβάθμισης περιβάλλοντος, δύναται πέραν του διπλασιασμού του ανωτέρω προστίμου να υπάρξει προσωρινή ή μόνιμη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Κατά της παρούσας Απόφασης, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 για την επιβολή προστίμου, ο παραβάτης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον :

Της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής.
Του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
paidis.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ