Όλα όσα θα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της παραγωγής νέων κινηματογραφικών ταινιών και σειρών

351

Για επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης εισάγεται σήμερα στις έξι το απόγευμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου με τέσσερα κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων εισάγει πρωτοβουλίες για ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

 1. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων.
 2. Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά μέσω του gov.gr.
 3. Στο τρίτο κεφάλαιο περιέχονται παρεμβάσεις για την διευκόλυνση της ψηφιακής διεπαφής του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 4. Στο τέταρτο κεφάλαιο τίθενται οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του.

Υπό μορφή ερωταπαντήσεων το Υπουργείο επιχειρεί να αποσαφηνίσει στο ευρύ κοινό το πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου.

Ας το δούμε αναλυτικά:

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου αναφορικά με την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων;

Το σχέδιο νόμου έρχεται να βελτιώσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν. 4487/2017) σε δύο τομείς: πρώτον, επανακαθορίζοντας ορθολογικότερα τις επιλέξιμες δαπάνες και αυξάνοντας το ποσοστό της επιχορήγησης (cash rebate) του ΕΚΟΜΕ από το 35% στο 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής (άρθρα 1-5 του σ/ν)∙ και δεύτερον, απλοποιώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων (άρθρα 6-12 του σ/ν).

Ποιες αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου ως προς το ποσοστό της επιχορήγησης των οπτικοακουστικών έργων (cash rebate);

Αναφορικά με το cash rebate, για κάθε είδος παραγωγής το αρχικό ποσό επιχορήγησης που τέθηκε με τον νόμο 4487/2017 ήταν το ποσοστό 25% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το συνολικό ποσό δεν μπορούσε να υπερβεί τα 5.000.000 ευρώ.

Ήδη με τον νόμο 4563/2018 το ποσοστό αυξήθηκε στο 35% επί των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς ανώτατο όριο. Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου (άρθρο 5) αυξάνουμε το ποσοστό στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες κάθε επιμέρους είδους παραγωγής;

Ήδη μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής  νόμου 4487/2017 διαπιστώθηκε ότι, ενώ περιλαμβάνονταν όλα τα είδη παραγωγών, η γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς για επιλέξιμες δαπάνες ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ ουσιαστικά απέκλειε παραγωγές εκτός των κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών.

Θεσπίστηκαν έτσι, με το άρθρο 18 του νόμου 4563/2018, επιμέρους όρια ανά είδος παραγωγής. Ενάμιση χρόνο μετά, η εμπειρία δείχνει ότι αυτά τα ελάχιστα όρια επιλέξιμων δαπανών απαιτούν περαιτέρω εκλογίκευση, την οποία εισάγουμε με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου (άρθρο 2).

Ειδικότερα:

 • Για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία το όριο επιλέξιμων δαπανών παραμένει στις 100.000 ευρώ.
 • Για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία με περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) και μικρού μήκους τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 60.000 ευρώ (προηγούμενο όριο: 100.000 ευρώ).
 • Για επεισόδιο ή κύκλο επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων και χρονικής διάρκειας (προηγούμενο όριο: 30.000 ευρώ) τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών:
 • 25.000 ευρώ ανά επεισόδιο για περιεχόμενο μυθοπλασίας και
 • 20.000 ευρώ ανά επεισόδιο για περιεχόμενο δημιουργικής τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο.
 • Εάν στην παραπάνω περίπτωση πρόκειται για επεισόδιο ή κύκλο επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς τουλάχιστον 100 επεισόδια, καθιερώνεται όριο επιλέξιμων δαπανών 15.000 ευρώ ανά επεισόδιο.
 • Για τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων και χρονικής διάρκειας (προηγούμενο όριο: 100.000 ευρώ):
 • με περιεχόμενο μυθοπλασία το όσιο επιλέξιμων δαπανών παραμένει στις 100.000 ευρώ
 • με περιεχόμενο τη δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 60.000 ευρώ
 • Για ψηφιακό παιχνίδι τίθεται όριο επιλέξιμων δαπανών 30.000 ευρώ (προηγούμενο όριο: 60.000 ευρώ).

Σε τι συνίστανται οι αλλαγές αναφορικά με τις διαδικασίες;

Οι αλλαγές συνίστανται στην διευκόλυνση της διαδικασίας, μέσω:

 • της απλοποίησης δικαιολογητικών και
 • της σύντμησης των σχετικών προθεσμιών και της απλοποίησης της διοικητικής διαδικασίας.

Τι αλλάζει στις ψηφιακές υπηρεσίες με το σχέδιο νόμου;

Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου έρχεται να μονιμοποιήσει – σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα – την άυλη συνταγογράφηση, η οποία είχε θεσπιστεί μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (άρθρο 13 του σ/ν).

Επιπλέον, καθιερώνει δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του gov.gr:

 • την ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας (άρθρο 14 του σ/ν) και
 • την υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών eDiplomas (άρθρο 15 του σ/ν).

Σε τι συνίσταται η άυλη συνταγογράφηση και ποιες είναι οι μέχρι στιγμής επιδόσεις της;

Η άυλη συνταγογράφηση είναι προαιρετική. Η φιλοσοφία της είναι ο ασθενής να μην χρειάζεται να λαμβάνει εκτυπωμένη την συνταγή του (με κίνδυνο κλοπής ή απώλειας), αλλά να λαμβάνει στο κινητό ή το email του έναν κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτήν.

Καθιερώθηκε, επίσης, η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο.

Η άυλη συνταγογράφηση τέθηκε σε λειτουργία μέσω του gov.gr στις 28-03-2020. Σύμφωνα με στοιχεία της 29-06-2020, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση συνολικά 450.272 πολίτες και έχουν εκδοθεί 1.933.516 άυλες συνταγές.

Τι είναι η ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας;

Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι γονείς θα υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει τέλος σε μια μεγάλη και εντελώς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία.

Οι δύο αυτές θεραπείες εκτελούνται από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥ θεραπευτές. Τα έξοδά τους καλύπτονται μεν από το Δημόσιο, αλλά καταβάλλονται αρχικά στον θεραπευτή από τους γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια χρειάζεται να περιμένουν με τις ώρες σε ατελείωτες ουρές στα γκισέ του ΕΟΠΥΥ για να υποβάλουν μια αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και να εισπράξουν τη δαπάνη τους. Πρόκειται για μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη, της οποίας η περιοδικότητα εκτείνεται από τον έναν μέχρι τους έξι μήνες. Με τη νέα πλατφόρμα η υποβολή των δικαιολογητικών μετατρέπεται σε διαδικασία ελάχιστων λεπτών, καθώς θα μπορούν να την ολοκληρώσουν από το σπίτι ή το γραφείο τους.

Τι παρέχει η υπηρεσία eDiplomas;

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναζητούν τα πτυχία τους μέσω βάσης δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ και να εκδίδουν αντίγραφα αυτών ψηφιακά.

Με τον τρόπο αυτό μπαίνει τέλος σε μια διαδικασία η οποία προκαλούσε σημαντικά προβλήματα και είχε ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος για τους πτυχιούχους, καθώς αναγκάζονταν να αναζητούν τους τίτλους σπουδών τους από τα πανεπιστήμια, τα οποία πολλές φορές βρίσκονταν σε άλλη πόλη.

Επιπλέον, απαλλάσσει τις διοικητικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων από μια γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Τι αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου αναφορικά με την επικοινωνία και τις συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος και ποιος ο στόχος;

Από την 21-03-2020, οπότε και τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το gov.gr, η επικοινωνία και οι συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος (αυτό που στη γλώσσα της πληροφορικής ονομάζεται «διεπαφή») περνά σε μια νέα εποχή, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες που θα παρέχονται ψηφιακά θα είναι απλές, γρήγορες και ασφαλείς.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι σχετικές διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου, μέσω των οποίων:

 • Συστήνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (άρθρο 16 του σ/ν), η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης αυτών κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, ιδίως μέσω της διάθεσης υπηρεσιών μέσω του gov.gr.
 • Καθιερώνεται το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (άρθρο 17 του σ/ν), το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Μέσω του μητρώου αυτού, η ΓΓΠΣΔΔ δύναται να επαληθεύει τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εξασφαλίζοντας έτσι δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης στο gov.gr (όπου αυτό απαιτείται – πχ στην κατάρτιση εξουσιοδότησης ή υπεύθυνης δήλωσης) χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών web banking.
 • Ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και όλων των φορέων του Δημοσίου (άρθρο 19 του σ/ν), ώστε πλέον η φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών να μην προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τους ίδιους, αλλά να αναζητείται από την υπηρεσία. Προς τούτο τίθεται προθεσμία μέχρι την 31-10-2020 σε όλους τους φορείς του Δημοσίου να διασυνδεθούν με την ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ποια οργανωτικά ζητήματα ρυθμίζονται με το σχέδιο νόμου;

Στο κεφάλαιο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το προσωπικό, τα προσόντα και τα καθήκοντα της νέας Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (άρθρο 20 του σ/ν) Ρυθμίζονται, επιπλέον, οι αρμοδιότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 22 του σ/ν), με στόχο την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων, τη μείωση των παρατηρούμενων καθυστερήσεων και τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των οικονομικών διαδικασιών του Υπουργείου.

Και τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης και της ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ρυθμίζονται ζητήματα για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και:

 • υποψηφίων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων (άρθρο 23 του σ/ν)
 • υποψηφίων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων (άρθρο 24 του σ/ν).

Πηγή: newsbeast.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ