Πακέτο 820 εκατ. για τη στήριξη της απασχόλησης

401

Με τουλάχιστον 820 εκατ. ευρώ από κρατικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους προτίθεται να χρηματοδοτήσει το ελληνικό Δημόσιο τις επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η απασχόληση σε κλάδους που αποδεδειγμένα πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω του μηχανισμού «Συν-Εργασία». Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από 15 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου. Οι εργοδότες θα μπορούν να μειώνουν έως και κατά 50% τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού τους, με το κράτος να καλύπτει το 60% των απωλειών του μισθού. Μάλιστα, από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του στη διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την εφαρμογή του νέου μηχανισμού.

Οι εργοδότες που θα ενταχθούν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» θα μπορούν να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου. Θα εφαρμόζεται βέβαια μόνο σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, και ο εργοδότης μπορεί να κάνει χρήση του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων και για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, από έναν έως και περισσότερους μήνες. Το κράτος θα χρηματοδοτεί το 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Τις ασφαλιστικές εισφορές θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Εάν ο μισθός υπολείπεται του κατώτατου, το κράτος θα αναπληρώνει τη διαφορά ώστε στην τσέπη του εργαζομένου να φθάνουν τα 550 ευρώ (καθαρά). Το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή αναλογίας του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων, τα οποία μάλιστα θα υπολογίζονται επί της οικονομικής ενίσχυσης και όχι επί των τακτικών αποδοχών. Δεν διευκρινίζεται εάν, αντίστοιχα, ήτοι επί του καταβαλλόμενου μισού μισθού, θα υπολογίζεται και η συμμετοχή του εργοδότη. Επιβάλλεται στις επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση του μηχανισμού, η υποχρέωση να μην προβούν σε απολύσεις των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν καθώς και να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς αυτών κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους.

Επίσης, με την τροπολογία καθορίζονται τα εξής:

• Καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης των 534 ευρώ τον μήνα, για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εργαζόμενοι που είχαν αρχικά εξαιρεθεί από την ειδική επιδότηση των 800 ευρώ, γιατί κατά τη διάρκεια που το κράτος έβαλε προσωρινό λουκέτο στην επιχείρηση αυτοί βρίσκονταν σε νόμιμη άδεια. Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης είναι να έληξε η άδειά τους κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.

• Ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου κατά 25% την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών τους, για όσο διάστημα λειτουργούν τα σχολεία. Θα πρέπει βέβαια να συμφωνεί για αυτό ο εργοδότης. Το μέτρο αφορά γονείς με παιδιά έως τη Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι θα πρέπει  να παρέχουν εργασία για τις επιπλέον ώρες που αντιστοιχούν στο μειωμένο ωράριο σε άλλες εργάσιμες ημέρες, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

• Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις είτε να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους είτε να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

• Η ίδια δυνατότητα, έως και τις 30 Ιουνίου, δίνεται και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, οι οποίες πλήττονται σημαντικά από την πανδημία.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της προβλεπόμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενώ οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού για όσο διάστημα κάνουν χρήση των προαναφερόμενων μέτρων.

H αναστολή συμβάσεων στα ξενοδοχεία

Αμεσα συνδεδεμένη με την πληρότητα των ξενοδοχείων θα είναι από την 1η Ιουνίου η αναστολή συμβάσεων εργασίας. Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ορίζει ξεκάθαρα ότι τα εποχικά ξενοδοχεία που επαναλειτουργούν και επαναπροσλαμβάνουν τους εποχικούς εργαζομένους –όπως υποχρεούνται κατά την πάγια διαδικασία που ισχύει από το 1983– μπορούν να τους θέσουν σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για κάθε 30 μέρες αναστολής. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Προσοχή, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπολογίζονται επί του ποσού αυτού και καλύπτονται από το Δημόσιο.

Προσοχή όμως. Σταδιακά και με βάση την πληρότητά τους, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας ως εξής:

α) Με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

β) Με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον των 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

γ) Με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

Η αναστολή μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» έως 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται σε όσους επιστρέφουν από την αναστολή.

Για τους εποχικούς στον τουρισμό προβλέπεται επίσης ότι εφόσον απασχολήθηκαν πέρυσι με πλήρη ή μερική απασχόληση, έλαβαν τακτική επιδότηση εργασίας διάρκειας 3-5 μηνών το διάστημα Σεπτέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020, και δεν επαναπροσληφθούν φέτος, θα λάβουν μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ποσού ίσου με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν. Η έκτακτη αυτή αποζημίωση θα καταβληθεί για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστημα. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από 1.6.2020 έως 30.9.2020.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ