Ταμείο χρηματοδότησης της νησιωτικής οικονομίας

305

H νησιωτική πολιτική και η χρηματοδότηση των νησιωτικών επιχειρήσεων είναι οι βασικές άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης που παρουσίασε την Πέμπτη σχετικό σχέδιο νόμου για τη νησιωτικότητα. Παρουσιάζοντας τη βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου για μια «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο», ο Γ. Πλακιωτάκης είπε μεταξύ άλλων ότι το τρίπτυχο «νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονομία, γαλάζια ανάπτυξη» αποτελεί το δομικό στοιχείο του και θύμισε πως το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της χώρας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνόλου, το οποίο παράγει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ από  δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τα συμπληρωματικά αυτών επαγγέλματα.

Ετσι, μεταξύ των βασικών αρχών του νέου θεσμικού πλαισίου συγκαταλέγεται η διασφάλιση της διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και πολύ μικρών νησιών με υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων και τομεακών πολιτικών για όλα τα νησιά. Βασικές καινοτομίες που εισάγονται, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η «ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στο νησιωτικό χώρο» και το «εθνικό μητρώο φορέων θαλάσσιας οικονομίας» στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται και το «Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας». Το τελευταίο πρόκειται για ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα (πρόγραμμα «Νέαρχος»). Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της εθνικής στρατηγικής, οι φορείς της γενικής κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα. Προβλέπεται επίσης πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας που θα περιλαμβάνει  χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς για τη στήριξη της νησιωτικής οικονομίας. Θα παρέχει δηλαδή μεταξύ άλλων στήριξη επί του λειτουργικού κόστους τής κάθε νησιώτικης επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά χρήματος, ενίσχυση εξωστρέφειας και εξαγωγών κ.ο.κ. Επίσης ιδρύεται «Ταμείο θαλάσσιας – γαλάζιας οικονομίας» για τη χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και ιδίως στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ