Τέλος η αναμονή στην εφορία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

325

Πέραν των μεταβιβάσεων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται την εφορία για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρων του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο ΦΜΑΠ ή το ΕΤΑΚ, καθώς και τα διάφορα πιστοποιητικά ακινήτων. (Φωτ. ΑΠΕ)

Εξ αποστάσεως θα εξυπηρετούνται και θα διεκπεραιώνονται όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρων του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο ΦΜΑΠ ή το ΕΤΑΚ, καθώς και τα διάφορα πιστοποιητικά ακινήτων. Ολες οι δηλώσεις που σχετίζονται με υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, όπως μεταβιβάσεις, κληρονομιές και γονικές παροχές, αλλά και σειρά αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα υποβάλλονται μέσω e-mail, courier ή συστημένων επιστολών στις εφορίες, σε μια προσπάθεια περιορισμού των επισκέψεων των φορολογουμένων στις ΔΟΥ πριν από την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση όλων των φορολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη φορολογία κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, ορίζει πως οι φορολογούμενοι για την εξυπηρέτησή τους σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου, για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία, δεν θα προσέρχονται στις ΔΟΥ και όλες οι δηλώσεις, αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποστέλλονται υποχρεωτικά ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή, εναλλακτικά, στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Η νέα διαδικασία αφορά:

– Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ νομικών προσώπων καθώς και ΕΦΑ) για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή. Για δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και ΕΦΑ και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, για τις οποίες προβλέπεται ήδη η ηλεκτρονική υποβολή/έκδοση, δεν έχει εφαρμογή η διαδικασία της απόφασης.

– Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού, αιτήσεις για θεώρηση αντιγράφων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδικαστικών σε δήλωση βουλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω Διαδικτύου.

– Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝΦΙΑ άνω των 300 ευρώ.

– Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές.

– Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων ΦΜΑ, που υποβάλλονται για πλειστηριασμό.

– Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Η απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των δηλούντων/αιτούντων μπορεί να γίνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr (με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση/αίτηση) είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων (σε δήλωση φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων) μπορεί να θεωρηθεί και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία του από την υποβαλλόμενη δήλωση και η υπογραφή τίθεται ενώπιόν του. Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση. Η ύπαρξη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του φορολογουμένου ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας απαιτείται και στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης  απευθείας στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ, ανεξάρτητα εάν ο φορολογούμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως. 

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ