Δημιουργήθηκε η Eurobank – Τι σημαίνει για πελάτες, εργαζόμενους, μετόχους

407

Eγκρίθηκε η διάσπαση της Eurobank (Διασπώμενη) με απόσχιση κλάδου και η σύσταση της νέας εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (Επωφελούμενη). Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της νέας Eurobank, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία, και

β) η Επωφελούμενη, υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (κατά την 30.06.2019) και διαμορφώθηκε μέχρι χθες, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες. Η μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και η νέα επωνυμία της θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές, καταλήγει η ανακοίνωση.

Με τη διάσπαση ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της Eurobank που αφορά στο διαχωρισμό της σημερινής Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. σε δύο νομικά πρόσωπα.

Η διαδικασία του μετασχηματισμού, όπως διαβεβαιώνεται από την πλευρά της Τράπεζας,  δεν επιφέρει καμία άλλη αλλαγή, ούτε στους πελάτες, ούτε στους εργαζόμενους της Τράπεζας.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο ίδιο πλαίσιο εργασίας όπως και σήμερα, με το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους (όπως απορρέει από τη συνέχιση ατομικών και επιχειρησιακών εργασιακών συμβάσεων, ισχύοντος Οργανισμού και ισχυουσών Πολιτικών).

Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται ακριβώς όπως και σήμερα και θα δουν μόνο μια σταδιακή αλλαγή στα λογότυπα των εγγράφων του Οργανισμού. Επίσης, οι μέτοχοί μας διατηρούν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματά τους και καμία αλλαγή δεν επέρχεται στα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τους μετόχους εξαιτίας του εταιρικού μετασχηματισμού.

Τα δύο νομικά πρόσωπα, η Holding και η Τράπεζα θα έχουν το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και την ίδια Διοίκηση. Το σύνολο του προσωπικού, τα καταστήματα και όλες οι υποδομές που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες μεταφέρονται αυτόματα στο νέο νομικό πρόσωπο, την Eurobank.

Για την υποστήριξη της Eurobank Holdings παραμένει μία μικρή ομάδα εργαζομένων, για τους οποίους δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς εργασίας τους στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του κλάδου και της Τράπεζας. Επίσης παραμένουν και όλες οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου π.χ. Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Εξέλιξης κλπ

Επί της ουσίας και για την ομάδα αυτή των εργαζομένων δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας τους όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Η Eurobank Holdings θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου και τρίτους.

Να σημειωθεί ότι στη «νέα» Eurobank που δημιουργήθηκε ως διάδοχο σχήμα, μεταφέρθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της «παλιάς» τράπεζας, χωρίς τη ζημία που προκύπτει από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo (εκτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ), αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργοποίηση του νόμου για την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην τράπεζα. Η νέα Eurobank θα διαθέτει ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο αναβαλλόμενος φόρος) καθώς και τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 950 εκατ. ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ