Σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης αποκτά ο δήμος Τεμπών

410

Υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Τεμπών και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ κ. Γεώργιο Μανώλη και από τον εκπρόσωπο της αναδόχου ένωσης εταιρειών «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.» Κ. Γεώργιο Καρκανιά, η σύμβαση του έργου που αφορά την « Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος Τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του δήμου Τεμπών».
Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι να αποκτήσει η ΔΕΥΑ Τεμπών ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης των εγκαταστάσεων παραγωγής και διάθεσης του πόσιμου νερού, καθώς και περιορισμού των διαρροών του δικτύου ύδρευσης.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Τεμπών δήλωσε ότι « Σήμερα ένα ακόμη σημαντικό έργο, το οποίο δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη δημοτική Αρχή και υλοποιούμε εμείς, γίνεται πραγματικότητα. Το έργο αυτό θα παρακολουθεί την σωστή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και θα αναβαθμίσει την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού στον δήμο Τεμπών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με το έργο αυτό δίνεται οριστική λύση στην διαχείριση και εποπτεία του δικτύου ύδρευσης», ανέφερε ο κ. Μανώλης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης. Το σύστημα αυτό θα είναι επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος τηλεμετρίας στη Δ.Ε. Νέσσωνος και θα συνδεθεί με ασύρματες επικοινωνιακές διατάξεις με τους υπάρχοντες ήδη σε λειτουργία σταθμούς.
Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού (σύστημα αυτοματισμού και σημάνσεων) που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τεμπών και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας θα ειδοποιεί κατάλληλα ώστε να προφυλάσσει τις εγκαταστάσεις από βλάβες.
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Τεμπών και Κύριος του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών. Εκ του συνολικού ποσού της σύμβασης (1.308.854,08 ευρώ) ποσό 1.055.527,48 ευρώ αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη και το ποσό του Φ.Π.Α. 253.326,60 ευρώ είναι Ιδία συμμετοχή της ΔΕΥΑ Τεμπών, διότι αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ