Μικρότερο «ψαλίδι» στις συντάξεις των εργαζομένων συνταξιούχων

299

Η περικοπή της σύνταξης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων που αυξάνει τις συντάξεις τους, καθώς μειώνεται το «πέναλτι» και η περικοπή, από το 60% που ίσχυε έως τον περασμένο Φεβρουάριο, πέφτει στο 30%.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του ο e-ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι το σχετικό άρθρο του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020) εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά. Βασική προϋπόθεση παραμένει το να προκύπτει για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα υποχρέωση ασφάλισης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Προσοχή, όμως: Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.2.2021 και από 1.3.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν από τις 13.5.2016 (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου – ν. 4387/2016) και εξαιρούνταν από τις προηγούμενες διατάξεις για την περικοπή σύνταξης, εφόσον εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου Βρούτση, μετά μια περίοδο χάριτος, που θα διαρκέσει έως 1.3.2022. Η περικοπή της σύνταξης στο 30% ισχύει και για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 1.3.2020 και μετά εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι η σχετική διάταξη δεν ισχύει για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας. Για αυτούς συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.

Η περικοπή της σύνταξης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος που εργάζεται θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όλο το χρονικό διάστημα (μήνες) για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Καταβολή εισφορών – Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης

Κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Σε αυτές συγκαταλέγονται και οι εισφορές ασθενείας, παρότι γίνεται και η σχετική κράτηση από τη σύνταξή του. Το σύνολο αυτών των εισφορών, βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης καθώς και για την επικουρική. Βασική υποχρέωση των συνταξιούχων είναι να δηλώσουν στο ταμείο τους ότι απασχολούνται, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν «πρόστιμο» ίσο με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.

Ποιοι εξαιρούνται

• Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ.

• Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές διατάξεις.

• Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρατετραπληγία.

• Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα. 

• Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον εκ των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ