ΣτΕ: Ακυροι οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έχουν φορολογικό πιστοποιητικό

369

Το ΣτΕ ακύρωσε τους ελέγχους που έκαναν οι ελεγκτές της εφορίας σε επιχειρήσεις στις οποίες είχε εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις μετά την προθεσμία των 18 μηνών που προβλέπει η νομοθεσία.

Την ακύρωση των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τους ελεγκτές της εφορίας σε επιχειρήσεις στις οποίες είχε εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις μετά την προθεσμία των 18 μηνών που προβλέπει η νομοθεσία αποφάσισε το ΣτΕ έπειτα από σχετική προσφυγή. Πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει σε όσες επιχειρήσεις ελέγχθηκαν για τις χρήσεις 2011-2013 τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν. Πρόκειται για την απόφαση 320 του 2020 που αφορά επιχείρηση η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η οποία για τη χρήση 2012 είχε φορολογικό πιστοποιητικό από πιστοποιημένο ιδιώτη ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, είχε παρέλθει 18μηνο από την έκδοσή του και η φορολογική διοίκηση προχώρησε σε έλεγχο και επιβολή κυρώσεων μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία εξειδικεύθηκε με την απόφαση 1159/2011, σε περίπτωση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία του και εφόσον δεν εντοπίζονται παραβάσεις από τους ελέγχους της φορολογικής διοίκησης, οι οποίοι πρέπει να λάβουν χώρα εντός 18μήνου από την υποβολή τής ως άνω έκθεσης, θεωρείται, μετά την άπρακτη πάροδο του 18μήνου, περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δεν υφίσταται δικαίωμα άλλου ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση (με εξαίρεση τις σημαντικές παραβάσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και ενδοομιλικών τιμολογήσεων).

Ωστόσο, το ελληνικό Δημόσιο με εγκύκλιο που εξέδωσε μεταγενέστερα και συγκεκριμένα με την ΠΟΛ1034/2015 αποπειράθηκε να καταργήσει τις προηγούμενες και να ανατρέψει τα αποτελέσματα περαίωσης που επήλθαν με την τελευταία. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η νέα εγκύκλιος δεν ήταν νόμιμη λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης αλλά και λόγω του ότι αναδρομική ανατροπή των αποτελεσμάτων περαίωσης θα αντέβαινε στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της ασφαλείας του δικαίου και στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Εχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτοί ελεγκτές λογιστές) και ελεγκτικά γραφεία.

Οι Α.Ε. και ΕΠΕ ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές όταν σε δύο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια:

• Σύνολο ενεργητικού άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.

• Καθαρός κύκλος εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ.

• Μέσος όρος προσωπικού άνω των 50 ατόμων.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ