Τι ισχύει για τις έκτακτες άδειες που δίνονται λόγω κορωνοϊού

433

Οπως διευκρινίζεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Με ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου ξεκίνησε η έναρξη ισχύος της δυνατότητας λήψης ειδικής άδειας σε εργαζομένους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, που έχουν παιδί έως 15 ετών, βάσει της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Oπως μάλιστα διευκρινίζεται, οι γονείς εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον τα παιδιά:

α) Είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

β) Φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

γ) Φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών.

Προσοχή. Ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μιας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λάβει άδεια με μικρότερη διάρκεια τις 4 ημέρες.

Οι κατηγορίες

Μάλιστα, διευκρινίζεται από την ΠΝΠ ότι η άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Διαζύγιο ή διάσταση

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση.

Προσοχή όμως. Για να μπορεί εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, νεοπροσλαμβανόμενος με 5ήμερη εργασία, που εργάζεται 2 μήνες, δικαιούται κανονική άδεια 3 ημέρες. Εάν πρέπει να μείνει σπίτι για να κρατήσει το ανήλικο παιδί του, θα μπορέσει να λάβει συνολικά 12 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού όποτε επιθυμεί μέσα στο διάστημα 11/3 έως 10/4.

Δυνατότητα μειωμένου ωραρίου στο Δημόσιο

Οπως και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στο Δημόσιο για κάθε 4 ημέρες απουσίας, με άδεια ειδικού σκοπού, οι 3 ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία, ενώ η 4η ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό θα θεωρηθεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής αδείας, εκτός εάν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης αυτής εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της αδείας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4 ημερών ανά γονέα.

Οπως μάλιστα αποκάλυψε η «Κ», αντί της χρήσης της ειδικής αδείας, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν κατόπιν αίτησης να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης.

Αν, τέλος, ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέξει τη χρήση της τηλεργασίας, ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να επιλέξει το μειωμένο ωράριο και μάλιστα κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα.

Ευελιξία – τηλεργασία

Οσοι δεν κάνουν χρήση της αδείας ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Στην ΠΝΠ δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να μπορεί με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ